សេវាអតិថិជន: 0086-13868535185

ប្រភេទទាំងអស់

ដំណឹងនិងព្រឹត្តិការណ៍

ទំព័រដើម>ដំណឹងនិងព្រឹត្តិការណ៍

ការណែនាំអំពីវិធីបោះពុម្ពថង់ទិញទំនិញ

ពេលវេលា: 2021-03-17 ចុច៖ 148

Nowadays, reusable tote shopping bag are popular all over the world. Because it is eco-friendly ( environmental). All the bags are printed with beautiful designs. 

We can do the printing with solid colors and also CMYK. Different material will be adopted with different printing methods. 

1.Gravure printing - suitable for laminated material, non woven/pp woven/RPET 

It can do whatever color you like, CMYK and pantone colors. It can do colorful design, as well as simple color design. 

14


2.Silkscreen printing - suitable for some simple logo and solid color printing 

14-1

3.Heat transfer printing - It can be colorful printing. Normally the cost is counted by logo size. 

15

4.Sublimation printing - it can printed on whole material surface.

16

5.Some other logo printing/making methods

17

ប្រភេទក្តៅ