សេវាអតិថិជន: 0086-13868535185

ប្រភេទទាំងអស់

ដំណឹងនិងព្រឹត្តិការណ៍

ទំព័រដើម>ដំណឹងនិងព្រឹត្តិការណ៍

1 Dalian Shieng Trading Co.,Ltd

ពេលវេលា: 2020-10-27 ចុច៖ 37
                       

Dalian SHIHENG Trading Company, set up in 2011, located at Dalian, China, a beautiful seaside city.

                         

We're a professional garment manufacture & trading company, with ability for production, quality control, custom clearance and arrange shipment. Main product incl. all series of men/women outwear, such as down jackets/coats, padding jacket/coats, wool jackets/coats, casual jackets, kids jackets/coats, for those exported to European/American, etc.

                       

We can alo produce garments according to customer request, and offer the most competitive product and get good reputation in this field. Our cooperated factories are over 30pcs, and we have set up our own garment factory named CHAOYANG SHANGGE GARMENT CO.,LTD at the beginning of 2018. Meantime, our factory imports a series of advanced technology and equipments to carry on the modernized administration to get long and stable cooperation with many customers with stable & good quality control as well as compectitive prices.

                       

Our company adheres to the philosophy of people - oriented and quality live, respect all partners, include customer, empolyee, business partners, suppliers and other social parties; credibility and integrity is our aim to develop; trust and excellence as our conduct policy to success; being fidelity and excellence is our permanent tenet!


ប្រភេទក្តៅ