សេវាអតិថិជន: 0086-13868535185

ប្រភេទទាំងអស់

ព័ត៌មានពិព័រណ៍

ទំព័រដើម>ដំណឹងនិងព្រឹត្តិការណ៍>ព័ត៌មានពិព័រណ៍

ពិព័រណ៍ ១

ពេលវេលា: 2020-11-14 ចុច៖ 111

ថ្ងៃទី 23 ដល់ថ្ងៃទី 27 ខែមេសា ឆ្នាំ 2019 យើងនៅ Hongkong HKTDC Gifts & Premium Fair

202009170916123745

PREV: គ្មាន

បន្ទាប់: ពិព័រណ៍ ១

ប្រភេទក្តៅ