សេវាអតិថិជន: 0086-13868535185

ប្រភេទទាំងអស់

ព័ត៌មានពិព័រណ៍

ទំព័រដើម>ដំណឹងនិងព្រឹត្តិការណ៍>ព័ត៌មានពិព័រណ៍

ពិព័រណ៍ ១

ពេលវេលា: 2020-11-14 ចុច៖ 116

ថ្ងៃទី ២៣ ដល់ ២៧ ខែមេសាឆ្នាំ ២០១៣ យើងស្ថិតនៅក្នុង Hong Kong HKTDC Gifts & Premium Fair

11111

ប្រភេទក្តៅ