សេវាអតិថិជន: 0086-13868535185

ប្រភេទទាំងអស់

ព័ត៌មានអំពីកាបូប

ទំព័រដើម>ដំណឹងនិងព្រឹត្តិការណ៍>ព័ត៌មានអំពីកាបូប

លើសពីកាបូបដែលអាចប្រើឡើងវិញបាន៖ ផលិតផលដែលអាចប្រើឡើងវិញបានផ្សេងទៀតសម្រាប់អតិថិជនរបស់អ្នក។

ពេលវេលា: 2023-09-01 ចុច៖ 10

We’ve talked a lot about the importance of using reusable bags over plastic bags, and there’s a reason for that. Plastic bags are being phased out globally due to their environmental impact, and reusable bags allow individuals and businesses to easily mitigate the issue. But, we also need to be aware of other ways we impact the environment besides plastic bag usage.

A big part of environmental responsibility revolves around product sourcing. For example, a backpack may be made out of materials that are extracted in an unsustainable way. If you truly care about your environmental footprint, then you must pay attention to where and how raw materials are sourced and whether your products are produced in a way that’s least impactful to the environment.

This isn’t always easy. Sometimes, you don’t have control over your supply chains, and a supplier may claim sustainable practices while taking shortcuts that negatively impact the environment. Luckily, Bk-bags offers products you can trust.

Bamboo tote bags

ល្អឥតខ្ចោះសម្រាប់:

ការធ្វើដំណើរ

ហាង​លក់ទំនិញ

As a textile, bamboo offers a soft, durable, and biodegradable material. Because bamboo grows quickly, requires little water, and needs no pesticides, it’s an incredibly sustainable crop. Bamboo forests even help to reduce erosion, minimizing the risk of landslides.

Bamboo tote bags are durable, aesthetic, and fashionable. Our tote bags are made with the utmost quality, ensuring that they can carry heavy loads. Your customers can enjoy daily use of these bags for years to come.

1

Each bag is built to last, delivering the same long-lasting quality as our reusable bags. Furthermore, you can customize each bag with your company logo or other design for a unique marketing opportunity. Tote bags can be a fashion statement as well as a practical shopping accessory, perfect for customers who are always on the go.

Cooler bags

ល្អឥតខ្ចោះសម្រាប់:

Picnics

Poolside drinks

Cold lunches

Many of today’s coolers are made from styrofoam—a type of low-value plastic. Although these can be reused many times, once styrofoam coolers have reached the end of their lives, they are destined for landfills or as mismanaged waste. Styrofoam is simply not a sustainable material.

Our cooler bags offer the perfect environmental alternative. They are softer than cooler boxes, and they have handles, making them easy to carry. Furthermore, they are made from non-woven PP, which is recyclable, lightweight, and durable. The lining is made of EPE foam—another type of polypropylene.

As with many of our products, the polypropylene materials come from ethical sources, ensuring the highest standards of responsible sourcing. We also offer a variety of options, including a round-bottom cooler, an Oxford bag, and the standard cooler, so you can find the perfect cooler bags to fit your customers’ needs.

យើងជាអ្នកផលិតកាបូបលក់ទំនិញគ្រប់ប្រភេទ។ យើង​អាច​ធ្វើ​បាន កាបូបខ្សែរ៉ូត កាបូបធម្មតា, កាបូបត្រជាក់ , ថង់ស្រា , កាបូប polyester , កាបូប jute , កាបូបកប្បាស ,កាបូបដៃ, កាបូបស្មា , កាបូបស្ពាយ, ថង់មិនត្បាញ , កាបូបត្បាញ pp , ថង់ដែលអាចបត់បាន , ថង់មិនជ្រាបទឹក , ថង់អ៊ីសូឡង់ , ថង់អាហារ , ថង់សំណាញ់ , កាបូបក្រដាស ល​ល។ 

2


3

ប្រភេទក្តៅ