Gwasanaeth Cwsmeriaid: 0086-13868535185

pob Categori

Gwybodaeth am Fagiau

Hafan>Newyddion a Digwyddiadau>Gwybodaeth am Fagiau

Canllaw Prynu Bagiau Ailddefnyddiadwy: Yr Hyn y Dylech Edrych Amdano

Amser: 2023-07-11 Trawiadau: 10

1

Felly, rydych chi wedi gwneud y penderfyniad i fuddsoddi mewn bagiau y gellir eu hailddefnyddio ar gyfer eich busnes. Mae hwn yn gam cyntaf anhygoel tuag at arferion busnes cynaliadwy. Mae bagiau y gellir eu hailddefnyddio yn lleihau'r angen am blastigau untro (y mae llawer ohonynt yn cyrraedd ein cefnforoedd), mae'n annog arferion cynaliadwy gan eich cwsmeriaid, ac mae'n cyflwyno cyfle marchnata unigryw, sy'n eich galluogi i osod logo eich cwmni ar fag y bydd cwsmeriaid yn ei wneud. defnyddio drosodd a throsodd.

Mae'n amlwg mai bagiau y gellir eu hailddefnyddio yw'r dewis amgylcheddol a busnes cywir, ond nawr eich bod wedi gwneud y penderfyniad hwn, mae gennych dasg arall o'ch blaen: penderfynu pa fag y gellir ei ailddefnyddio yr hoffech fuddsoddi ynddo.

Mae dewis y bag y gellir ei ailddefnyddio i'w gynnig i'ch cwsmeriaid yn gofyn ichi ystyried ychydig o bethau: pa fath o fag y gellir ei ailddefnyddio sy'n cyd-fynd ag anghenion eich cwsmer, estheteg ac effaith amgylcheddol i enwi ond ychydig. Os byddwch yn cael eich llethu ychydig gan ddewisiadau bagiau y gellir eu hailddefnyddio, rydym wedi llunio canllaw i'ch helpu i ddewis y bag y gellir ei ailddefnyddio a'r cynhyrchydd bagiau y gellir eu hailddefnyddio cywir ar gyfer eich busnes.


A yw'r bag yn hawdd i'w lanhau?

Os ydych chi'n adwerthwr groser, yna gall rhwyddineb glanhau fod yn flaenoriaeth i'ch cwsmeriaid. Byddwch am ystyried bagiau a all reoli gollyngiadau ac sy'n hawdd eu cadw'n lân. Mae bagiau wedi'u gwehyddu neu heb eu gwehyddu PP yn opsiwn gwych o ran bagiau groser oherwydd, pan fyddant wedi'u lamineiddio, yn syml, mae angen eu dileu rhwng defnyddiau. Gall bagiau cotwm hefyd fod yn opsiwn da oherwydd gellir eu golchi â pheiriant, ond nid ydynt yn dal dŵr, a dylid eu glanhau'n weddol aml.


Pa mor fawr ddylai fy magiau y gellir eu hailddefnyddio fod?

Efallai nad yw hyn yn ymddangos yn ystyriaeth bwysig, ond bydd maint y bag yn effeithio ar debygolrwydd y cwsmer o ailddefnyddio ei fag. Er enghraifft, os yw'r bagiau rydych chi'n eu cynnig yn rhy fawr, efallai y bydd pobl yn llai tebygol o'u cario o gwmpas a'u defnyddio eto. Fodd bynnag, os ydynt yn rhy fach, yna bydd cwsmeriaid yn llenwi eu bag yn gyflym a bydd yn rhaid iddynt ddibynnu o hyd ar fagiau untro ar gyfer eitemau sy'n gorlifo.

Dylai bagiau groser y gellir eu hailddefnyddio fod yn eithaf mawr ar gyfer pryniannau swmp. Os ydych chi'n adwerthwr groser, efallai y byddwch chi'n ystyried opsiynau bagiau mwy sy'n gallu plygu'n hawdd, gan wneud y bagiau'n haws i'w cario o gwmpas. Mae bagiau bioplastig yn cynnig yr opsiwn perffaith. Gallant blygu i faint gweddol gryno, maen nhw'n wydn, ac maen nhw wedi'u gwneud o blastigau hollol fioddiraddadwy.

2

A yw fy mag amldro yn wydn?

Nid yw cryfder a gwydnwch yn ystyriaeth er hwylustod yn unig; mae bagiau y gellir eu hailddefnyddio yn gyfeillgar i'r amgylchedd oherwydd eu bod yn cael eu hailddefnyddio. Os nad yw'r bag yn ddigon cryf, bydd yn torri, ac efallai na fydd yn cyrraedd ei botensial amgylcheddol llawn. (Rhaid defnyddio pob bag amldro nifer penodol o weithiau er mwyn lleihau ei botensial cynhesu byd-eang.)

Er y bydd gan bob deunydd bag ei ​​lefelau gwydnwch ei hun, mae angen i chi hefyd sicrhau eich bod yn prynu'ch bagiau y gellir eu hailddefnyddio gan adwerthwr bagiau y gellir eu hailddefnyddio ag enw da. Bydd hyn yn sicrhau y bydd eich bagiau amldro yn para a'ch bod yn gwneud y gorau o'ch buddsoddiad mewn bagiau amldro.

3

A yw'r bag y gellir ei ailddefnyddio'n ailgylchadwy neu'n fioddiraddadwy?

Ystyriaeth enfawr y mae'n rhaid i chi ei gwneud wrth ddewis eich bagiau y gellir eu hailddefnyddio yw a oes modd ailgylchu'r bagiau ai peidio. Un cwymp mawr mewn bagiau plastig untro yw eu bod yn anhygoel o anodd eu hailgylchu, sy'n golygu eu bod yn aml yn cael eu defnyddio fel plastig morol neu blastig sy'n gaeth i'r cefnfor. Os gwnewch y newid i fag y gellir ei ailddefnyddio na ellir ei ailgylchu, bydd gennych broblemau tebyg yn y pen draw, ac efallai na fyddwch yn cyrraedd yr effaith amgylcheddol gadarnhaol y mae eich cwmni yn ei cheisio.

Mae'r holl gynigion bagiau a welwch yn Bkbags naill ai'n ailgylchadwy neu'n fioddiraddadwy. Mae hyn yn golygu bod gan unrhyw fag a brynwch drwom ni y gallu i gael ei reoli'n gynaliadwy unwaith y bydd y bag wedi cyrraedd diwedd ei oes. Er mwyn sicrhau ymhellach bod y bagiau y gellir eu hailddefnyddio yr ydych yn eu cynnig yn cael eu rheoli'n gynaliadwy, anogwch eich cwsmeriaid i naill ai ailgylchu neu gompostio eu bagiau.


Sut mae'r bag yn edrych?

Yr ystyriaeth olaf y dylech ei gwneud yw esthetig y bag rydych chi'n ei gynnig. Yma, gallwch ddewis argraffu logo eich cwmni fel marchnata, neu gallwch ddewis argraffu dyluniadau braf fel cymhelliant pellach i gwsmeriaid fuddsoddi mewn bag y gellir ei ailddefnyddio.

Yn ogystal, bydd gwahanol ddeunyddiau bagiau y gellir eu hailddefnyddio yn cynnig gwahanol edrychiadau. I gael esthetig glanach, rhowch gynnig ar fagiau bambŵ, polyester neu gotwm. Mae'r mathau hyn o fagiau yn cynnig golwg classy ar gyfer llawer o wahanol ddefnyddiau. Mae bagiau wedi'u gwneud o fagiau polypropylen neu fio-seiliedig yn llai dymunol yn esthetig, ond gellir eu haddurno o hyd mewn ffordd y bydd cwsmeriaid yn ei mwynhau.

4

Mae dod o hyd i'r bag ailddefnyddiadwy perffaith ar gyfer eich cwmni yn ymwneud â chydbwyso anghenion cwsmeriaid ac effaith amgylcheddol y bag ei ​​hun. Unwaith y byddwch wedi ateb y cwestiynau uchod, dylai fod yn gliriach pa fag y gellir ei ailddefnyddio sy'n addas ar gyfer eich cwmni. 

Rydym yn cynhyrchu mathau o fagiau siopa. Gallwn wneud bag zipper , bag arferol, bag oerach , bag gwin , bag polyester , bag jiwt , bag cotwm , bag llaw, bag ysgwydd , bag tote, bag heb ei wehyddu , bag gwehyddu pp , bag plygadwy, bag gwrth-ddŵr, bag wedi'i inswleiddio, bag bwyd, bag rhwyll , bag papur ac yn y blaen. 

9

Categorïau poeth