Gwasanaeth Cwsmeriaid: 0086-13868535185

pob Categori

Gwybodaeth am Fagiau

Hafan>Newyddion a Digwyddiadau>Gwybodaeth am Fagiau

Bagiau ar gyfer y Ffasiwn Ymlaen: Y Bagiau Ailddefnyddio Gorau ar gyfer Manwerthwyr Dillad

Amser: 2023-08-11 Trawiadau: 9

1

O ran bagiau y gellir eu hailddefnyddio, nid yw pob bag yn addas ar gyfer pob diwydiant. Fel gydag unrhyw gynnyrch, mae'n rhaid i chi gadw'r farchnad darged mewn cof a darparu opsiwn gwydn, hirhoedlog y bydd eich sylfaen cwsmeriaid penodol wrth ei fodd yn ei brynu.

O ran manwerthwyr dillad, mae cwsmeriaid yn tueddu i fod â llygad am ffasiwn. Pan maen nhw'n chwilio am eu hoff fag amldro, maen nhw eisiau rhywbeth sy'n edrych yn dda; dydyn nhw ddim eisiau cario unrhyw hen fag o gwmpas. Mae'n bwysig eich bod yn cynnig amrywiaeth o arddulliau bagiau y gall eich cwsmeriaid eu cario fel ategolion.

Ond, nid dyna'r unig beth i'w ystyried wrth ddewis y bag cywir y gellir ei ailddefnyddio ar gyfer eich manwerthwr dillad. Dyma ganllaw cyflym i pam y dylai manwerthwyr dillad gynnig bagiau y gellir eu hailddefnyddio, pethau i'w hystyried, a bagiau y gellir eu hailddefnyddio y mae manwerthwyr dillad yn eu caru.


Pam mae bagiau y gellir eu hailddefnyddio yn anghenraid yn y diwydiant dillad

O safbwynt amgylcheddol, mae angen i bob diwydiant weithio ar leihau eu gwastraff plastig, gan gynnwys pecynnu plastig a bagiau plastig. Mae'r math hwn o blastig gwerth isel yn aml yn dod i ben yn yr amgylchedd, gan wenwyno dyfrffyrdd a gwneud pobl yn sâl. Yn foesegol, lleihau eich ôl troed plastig yw'r peth iawn i'w wneud.

Ond, nid yr amgylchedd yw'r unig beth i'w ystyried. Mae cwsmeriaid eisiau cefnogi cwmnïau y mae eu gwerthoedd yn cyd-fynd â'u gwerthoedd nhw. Un o'r prif werthoedd hyn yw cynaliadwyedd. Mae mwy a mwy o ddefnyddwyr, yn enwedig y rhai yn y cenedlaethau iau, yn gwneud eu penderfyniadau prynu yn seiliedig ar gyfrifoldeb cymdeithasol ac amgylcheddol y cwmni. Er bod cynhyrchion o safon yn dal i fod yn bwysig, mae pryderon cymdeithasol ac amgylcheddol yn prysur ddod yr un mor bwysig i siopwyr modern.

Mae’r diwydiant ffasiwn yn cael effaith fawr ar yr amgylchedd ac, felly, mae ganddo gyfrifoldeb i sicrhau eu bod yn lleihau’r effaith honno. Mae cwsmeriaid yn disgwyl i’r rheini yn y diwydiant ffasiwn, gan gynnwys manwerthwyr, wneud yr hyn a allant i liniaru’r ôl troed amgylcheddol sy’n gysylltiedig â ffasiwn a chymryd cyfrifoldeb lle y gallant.

2

Mae newid bagiau untro am opsiynau y gellir eu hailddefnyddio yn ffordd gyflym a hawdd o ddangos i'ch cwsmeriaid eich bod yn poeni am eich ôl troed amgylcheddol. Er mai cam cyntaf yn unig ydyw—rydym bob amser yn annog cwmnïau i strategaethu ymhellach sut y gallant fabwysiadu strategaethau cynaliadwyedd cyfrifol—mae'n gam cyntaf rhagorol. Mae bagiau plastig a phecynnau plastig eraill yn cyfrif am 40% o'r holl blastig a gynhyrchir, ac mae llawer ohono'n cael ei gamreoli a'i adael mewn natur. Gall lleihau (neu, yn well eto, dileu) eich pecynnu plastig, gan gynnwys bagiau plastig, leihau ôl troed plastig eich cwmni dillad yn fawr.

Lleihau gwastraff plastig yw'r hyn y mae cwsmeriaid ei eisiau. Canfu arolwg barn yn 2021 gan TIPA fod 86% o siopwyr yn poeni am y pecynnau plastig o amgylch eu dillad, a dywedodd 90% eu bod am i frandiau gynnig opsiynau ecogyfeillgar. Os gallwch chi ddangos i'ch cwsmeriaid eich bod wedi ymrwymo i gyfyngu ar eich ôl troed plastig, bydd yn eich dyrchafu uwchlaw eich cystadleuaeth. 


Bagiau y gellir eu hailddefnyddio mae siopwyr yn caru

O ran y diwydiant dillad, mae cwsmeriaid yn aml yn ffasiwn ymlaen. Maen nhw eisiau bagiau y gellir eu hailddefnyddio y maen nhw wrth eu bodd yn eu cario o gwmpas. Mewn geiriau eraill, mae angen i'r bag edrych yn wych.

Wrth ddewis yr offrymau bagiau y gellir eu hailddefnyddio gorau ar gyfer eich siop ddillad, ystyriwch y canlynol.

Mae bagiau sy'n gwneud datganiad ffasiwn yn fwy tebygol o gael eu gwisgo a'u defnyddio o gwmpas y dref, gan gynnig cyfle marchnata unigryw i'ch brand.

Dewiswch decstilau mwy ffasiwn ymlaen fel cotwm neu bambŵ sy'n caniatáu i siopwyr edrych yn dda tra'u bod yn gwneud dewis da i'r amgylchedd. Cynnig amrywiaeth o arddulliau bag. Bydd hyn yn caniatáu i'ch cwsmeriaid ddefnyddio'r bag fel affeithiwr yn ogystal â dewis amgylcheddol cyfrifol.

Rydym yn cynhyrchu mathau o fagiau siopa. Gallwn wneud bag zipper , bag arferol, bag oerach , bag gwin , bag polyester , bag jiwt , bag cotwm , bag llaw, bag ysgwydd , bag tote, bag heb ei wehyddu , bag gwehyddu pp , bag plygadwy, bag gwrth-ddŵr, bag wedi'i inswleiddio, bag bwyd, bag rhwyll , bag papur ac yn y blaen. 

3

Categorïau poeth